top of page

Krystalhealing by Rosa

I min healing bruger jeg både Reiki Healing og Theta Healing sammen med krystallerne.

Du får lov til at vælge hvilke krystaller der skal bruges i behandlingen.
 
Jeg starter med at afbalancere dine otte chakras for at løsner op for evt. blokeringer, så du igen har flow i din krop og jeg derved kan give dig den mest optimale healing. Dernæst kan du vælge enten en helkropshealing eller healing på udvalgte steder.

En dejlig behandling til dig der ønsker flow og balance i din krop
 

De otte chakras

Jordstjerne chakra

Nøgleord: Valg, forløsning, visionen

Farve: Sort-hvid.

Her findes hele dit potentiale for dette liv.

Princip: Du kan ikke komme højere op end du kan grave i dybden. Bevidst forsøg på at anvende alle vore talenter for menneskeheden, idet man forsøger at afbalancere alle konsekvenser af beslutninger og handlinger. Læring om ikke-tilknytning og en overgivelse til den højere vilje. Medfødt evne til at bekymre sig om fred i verden som også er forbundet med solidaritet og mellemmenneskelig broder/søster kærlighed.

Rod chakra

Nøgleord: Overlevelse, overgang, jordforbindelse,selvbeskyttelse, accept af virkeligheden og andre, økonomi, åben over for at lære af livet, forankret i sig selv, inkarnation, selvbeskyttelse, begreb og adfærd. Tryghed og tillid til at universet tager sig af dig i et og alt. Hvis du er tilskuer på livets scene og livet opfører et teater for dig – lærer du så nok eller ”sover” du på tilskuerpladsen mens livet opfører sin forestilling for dig? Indeholder al lavere frygt, som vil transformeres til højere frygt eller ansvarlighed og harmløshed.

Farve: Rød.

Ubalance: Personlig grådighed, mistænksomhed, mangel på tryghed, selvmordstilbøjeligheder, selvdestruktiv, sentimentalitet, mental arrogance, manglende proportionssans, svigte sin livsopgave, for lidt eller for meget identitet. 

Sygdomme: Fødder, ben, blære, kredsløb (kuldefornemmelse), lændesmerter, åreknuder, tarm- og benproblemer.

Hara chakra

Nøgleord: Ønsker og begær, udforske, nydelse, vitalitet, sexualitet, sanselighed, moral, religion, medskabelse, skaberkraft, fornemmelse af andre. Begær, behov, sexualitet er lavere aspekter af kærlighed og vil transformeres til det højere aspekt "ægte kærlighed", som ikke at udstråle krav, men altid at se det at give som det samme som at modtage i en udviklingsproces.

Farve: Orange.

Ubalance: Misbrug af sexuel energi, forringet selvagtelse, medfølelse for sig selv, fattigdomsbevidsthed, manglende evne til at håndtere forretningsverdenen, dømmende, bedrevidende, præstationsangst, forpligtelse.

Sygdomme: Nyre, lammelser, gigt, senilitet, bugmuskler, tyndtarm, sexualproblemer.

Solar plexus

Nøgleord: Magt og vilje, Identitet, at sige "jeg", selvbevidsthed, selvsikkerhed, ”fordøjelse af verden”, selvstændighed, sensitivitet, sårbarhed, ansvarlighed, at elske sig selv, mening, assimilation, identifikation, forbindelse til den ydre verden, social, forståelse af hvornår forandringens vinde blæser i vores favør, at finde pålidelige lærere, at kunne overgive sig til en højere mening, redskab for den højere vilje.

Farve: Gul.

Ubalance: Storhedsvanvid, svag selvfølelse, afhængighed, skal bekræftes, trang til at dominere andre, bitterhed, blokerede følelser, give sin magt til andre, besættelse, ubevidste motiver, manglende identitet, dømme rigtigt/forkert, kamp, spejling, gøre andre til autoritet.

Sygdomme: I fordøjelsesorganer, betændelse, fordøjelsessystemet og slimhinder, nervesystemet, allergier, influenza, anoreksi og boulemi, cancer.

Hjerte chakra

Nøgleord: Gruppebevidsthed, visdom, medfølelse, ømhed ubetinget kærlighed, ofre sig, forstående, opgive sig selv, tro imod sine værdier, skelneevne, selverkendelse, indlevelsesevne, fællesskab, integritet, balanceevne, tilsstanden hvor tanken varmes af følelser og følelser mildnes af tanken, tro på uden at være naiv at alt har en positiv mening.

Farve: Grøn.

Ubalance: Manglende tilgivelse, offer, ofre sig for en forkert sag. Sygdomme: Immunforsvar, kredsløb og hjerte, astma, luftvejssygdomme, eksem.

Hals chakra

Nøgleord: Kreativitet, kommunikation – at finde det positive udtryk for alle indre tilstande, indre dialog, kanalisering, klovnen (le ad sig selv), harmløshed (at kunne handle uden at såre unødvendigt), at være konkret, årsag-konsekvens, tilgivelse, lyd, aggression (også kærtegn), ansvarsbevidsthed, anvendelse af metaforer og billeder. Beskytte andre og være beskyttet, lade noget udvikle sig, at følge processen, lade falde hvad der ikke kan stå.

Farve: Blå.

Ubalance: Perfektionisme, kritisk over for andre/sig selv, ukonkret, bange for sin egen kraft, selvhøjtidelighed, aggressiv, frygt for at miste kontrollen, opgivelse, manglende tilgivelse, fordomme.

Sygdomme: I bindevæv, stofskifte, bronkier, svælg, bihuler, allergi, udmattelse, astma, hysteri, munddiarré, skulder- og halsproblemer.

Pineal chakra

Nøgleord: Intuition, inspiration, forestillinger om det usynlige, teorier og evnen til at ændre dem i forhold til virkeligheden/livet, fuldkommenhed, indsigt, integration, manipulation af andre til egne/højere formål, glæde, herredømme over eget liv og følsomhed for åndens "herredømme", kontemplation (betragte og blive et med det liv, der besjæler alt). Overgivelse til noget højere, lade sig overskygge, klarhed.

Farve: Indigo. 

Ubalance: Frygt for selvransagelse, idealisme, have en agenda på andres vegne, leg og alvor ubalanceret, dømme. 

Sygdomme: I ører, øjne, menstruationsproblemer, hormonproblemer af alle slags.

Krone chakra

Nøgleord: Kosmisk bevidsthed, at lytte til sjælens stemme, forening, uselvisk tjeneste, overgivelse, sjæl, frigørelse som en afslappet holdning til livet uden at opgive sin ansvarsfølelse og årvågenhed.

Farve: Violet

Ubalance: Depression, fanatisme, (ikke følge sin sjæls vej), vise en kærlighed andre ikke altid forstår. 

Sygdomme: Hormonkirtler, nervesystem, miste bevidstheden, fanatisme, epilepsi.

bottom of page